Shona - 2013-11-01 19:30:17

Kajol na okładce magazynu Hello! (listopad 2013)
http://www.bollywood.pun.pl/_fora/bollywood/gallery/8_1537204393.jpg


http://www.bollywood.pun.pl/_fora/bollywood/gallery/8_1537204269.jpg


http://www.bollywood.pun.pl/_fora/bollywood/gallery/8_1537204321.jpg


http://www.bollywood.pun.pl/_fora/bollywood/gallery/8_1537204372.jpg


http://www.bollywood.pun.pl/_fora/bollywood/gallery/8_1537204346.jpg


http://www.bollywood.pun.pl/_fora/bollywood/gallery/8_1537204295.jpg


http://www.bollywood.pun.pl/_fora/bollywood/gallery/8_1537204475.jpg


http://www.bollywood.pun.pl/_fora/bollywood/gallery/8_1537204517.png


http://www.bollywood.pun.pl/_fora/bollywood/gallery/8_1537206112.jpg


http://www.bollywood.pun.pl/_fora/bollywood/gallery/8_1537263302.jpg

bollywood.pun.pl