Ogłoszenie

Image and video hosting by TinyPic

#1 2010-05-31 17:25:25

 Jutrzenka

Dobry dyskutant

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2007-07-15
Posty: 1832
Aktor: Hrithik
WWW

10 plag egipskich - naukowe wyjaśnienie

10 plag egipskich - naukowe wyjaśnienie

http://img132.imageshack.us/img132/1993/beztytuu1rq.jpg
Przemiana wód w krew


Księgi Starego Testamentu są pełne dowodów na potęgę Boga i narodu wybranego. Żaden jednak nie zapisał się w powszechnej wyobraźni tak mocno, jak egipskie plagi. Według współczesnych naukowców kataklizmy, które nawiedziły ziemię faraonów łatwo wytłumaczyć zjawiskami czysto przyrodniczymi.

Pan powiedział do Mojżesza: "Mów do Aarona: Weź laskę swoją i wyciągnij rękę na wody Egiptu, na jego rzeki i na jego kanały, i na jego stawy, i na wszelkie jego zbiorowiska wód, a zamienią się w krew. I będzie krew w całej ziemi egipskiej, w naczyniach drewnianych i kamiennych" - Księga Wyjścia


Krwistoczerwony kolor wód Nilu można wytłumaczyć w dwójnasób. Jedna z interpretacji mówi, że spowodować go mogła erupcja wulkanu. Głównym winowajcą mógłby tu być Santorini, którego wybuch miał miejsce w 1500 r.p.n.e. Pył z tego wulkanu jest często znajdywany w rejonie Nilu.

Inną przyczyną mógłby być tak zwany zakwit wody, czyli nagły rozwój mikroskopijnych organizmów żyjących w wodzie. W wodzie, w której dochodzi do zakwitu, występuje deficyt tlenu. Zabójcze dla życia są także pojawiające się wtedy toksyny, które tłumaczą śmierć ryb w Nilu i niezdatność do picia rzecznej wody. W rejonie Morza Czerwonego tak zwane czerwone zakwity nie są rzadkością.

Obie hipotezy nie wykluczają się wzajemnie. Zakwit wód mógł wiązać się z wywołanym przez trzęsienie ziemi tsunami. To właśnie fale wywołane erupcją mogły przynieść ze sobą drobne organizmy, które sprawiły, że Nil przybrał krwistą barwę.http://img35.imageshack.us/img35/5190/beztytuu2bp.jpg
Żaby


Pan rzekł do Mojżesza: "Powiedz Aaronowi: Wyciągnij rękę i laskę na rzeki, kanały i stawy i wprowadź żaby do ziemi egipskiej".Aaron wyciągnął rękę swoją na wody Egiptu, wyszły żaby, i pokryły ziemię egipską - Księga Wyjścia

Skażenie wód popiołem z erupcji wulkanu czy toksynami produkowanymi przez drobnoustroje oprócz ryb dotknęłoby także pozostałe żyjące w Nilu zwierzęta. Wyjście na ląd żab byłoby więc ucieczką z zatrutego środowiska.


http://img138.imageshack.us/img138/8766/beztytuu3b.jpg
Komary


I rzekł Pan do Mojżesza: "Powiedz Aaronowi: Wyciągnij laskę swoją i uderz proch ziemi, aby zamienił się w komary na całej ziemi egipskiej". I uczynili tak: Aaron wyciągnął rękę swoją i laskę i uderzył proch ziemi. Komary pokryły ziemię i bydło, cały proch ziemi w kraju egipskim zamienił się w komary - Księga Wyjścia

Pozbawione dostępu do swojego naturalnego środowiska żaby musiały po pewnym czasie zdechnąć, co spowodowało nagły wzrost liczebności komarów, do tej pory kontrolujących populacje tych owadów, zjadając je. Niektórzy teoretycy twierdzą ponadto, że wrażenie mógł potęgować pył wulkaniczny. Zdarza się, że osiadając na skórze, powoduje on swędzące podrażnienia, przypominające ukąszenie komara.


http://img42.imageshack.us/img42/998/beztytuu4h.jpg
Muchy


To rzecze Pan: Wypuść lud mój, by Mi służył. Jeżeli nie wypuścisz ludu mego, to Ja ześlę muchy na ciebie, na twoje sługi, na lud twój i na twoje domy, tak że domy Egipcjan zostaną napełnione muchami, a nawet ziemia, na której będą. Lecz oddzielę w tym dniu ziemię Goszen, którą zamieszkuje mój lud, a nie będzie much, abyś wiedział, że Ja, Pan, rządzę w całym kraju - Księga Wyjścia

Rozprzestrzenienie się much to kolejny efekt migracji i śmierci żab. Muchy stanowią obok komarów jedno z głównych źródeł pożywienia tych płazów. Dodatkowo, muchy mogły szukać schronienia przed pyłem, który niszczył warstwę wosku okrywającą ich odwłoki, chroniącą je przed odwodnieniem. W gnijących rybach i żabach zagnieździć się mogły z kolei larwy much bolimuszek kleparek, które gryzą bydło.


http://img192.imageshack.us/img192/5115/beztytuu5b.jpg
Pomór bydła


Rzekł Pan do Mojżesza: "Idź do faraona i powiedz mu: Tak powiedział Pan, Bóg Hebrajczyków: Wypuść mój lud, aby Mi służył. Jeżeli ich nie wypuścisz, a będziesz ich jeszcze zatrzymywał. Oto ręka Pana porazi bydło twoje na polu, konie, osły, wielbłądy, woły i owce, i będzie bardzo wielka zaraza. Lecz Pan oddzieli bydło Izraelitów od bydła Egipcjan. Z izraelskiego nic nie zginie - Księga Wyjścia

Wybuchy wulkanów oraz intensywna emisja pyłów często wpływają na klimat, powodując nieurodzaj i braki żywności. Choćby erupcja wulkanu Tambora spowodowała w 1815 tak zwany "rok bez lata". Niedobory żywności i paszy dla zwierząt zainspirowały wtedy niemieckiego wynalazcę do opracowania nowego sposobu transportu, welocypedu. Nieurodzaj spowodowany erupcją, której efekty opisane są najprawdopodobniej w Księdze Wyjścia, mógł spowodować pomór bydła. Inna hipoteza wiąże się z kolejną plagą.


http://img413.imageshack.us/img413/1695/beztytuu6i.jpg
Wrzody


Rzekł Pan do Mojżesza i Aarona: "Weźcie pełnymi garściami sadzy z pieca i Mojżesz niech rzuci ją ku niebu na oczach faraona, a pył będzie się unosił nad całym krajem egipskim i sprawi u człowieka i u bydła w całej ziemi egipskiej wrzody i pryszcze". Wzięli więc sadzy z pieca i stanęli przed faraonem, a Mojżesz rzucił ją ku niebu i powstały wrzody i pryszcze na ludziach i zwierzętach - Księga Wyjścia

Powodem pojawiania wrzodów i pryszczy zarówno u ludzi jak i zwierząt mogą być choroby roznoszone przez owady. W rejonie Egiptu występują gatunki much, mogące przenosić choroby bydła i ludzi. A muchy, jak dowiedzieliśmy się wcześniej, rozmnożyły się po wyginięciu żab.


http://img717.imageshack.us/img717/5488/beztytuu7p.jpg
Grad


Pan rzekł do Mojżesza: "Wyciągnij rękę do nieba, by spadł grad na całą ziemię egipską, na człowieka, na bydło, na wszelką trawę polną na ziemi egipskiej". I wyciągnął Mojżesz laskę swoją do nieba, a Pan zesłał grzmot i grad i spadł ogień na ziemię. Pan spuścił również grad na ziemię egipską. I powstał grad i błyskawice z gradem na przemian tak ogromne, że nie było takich na całej ziem egipskiej od czasu, gdy [Egipt] stał się narodem - Księga Wyjścia

Największe erupcje wulkaniczne mają zdolność powodowania bardziej lub mniej długotrwałych zmian klimatu. Niektórzy klimatolodzy odpowiedzialnością za ulewne deszcze i będącą ich wynikiem powódź, z którą mamy do czynienia w Polsce, obarczają pyły z islandzkiego wulkanu Eyjafjallajokull. Przypadki, w których wybuch wulkanu powodował opady gradu, również nie należą do rzadkości. Według tej interpretacji, ogień byłby kolejnym elementem erupcji wulkanicznej.


http://img718.imageshack.us/img718/9185/beztytuu8s.jpg
Szarańcza


I wyciągnął Mojżesz laskę swoją nad ziemię egipską, a Pan sprowadził wiatr wschodni, który wiał przez cały dzień i całą noc. Rano wiatr wschodni przyniósł szarańczę. Szarańcza przyleciała na całą ziemię egipską i opuściła się na cały kraj egipski tak licznie, że tyle szarańczy nie było dotąd ani nie będzie nigdy. I pokryła powierzchnię całej ziemi. I ciemną stała się ziemia od szarańczy w takiej ilości. [Szarańcza] pożarła wszelką trawę ziemi i wszelki owoc z drzewa, który pozostał po gradzie, i nie pozostało nic zielonego na drzewach i nic z roślinności polnej w całej ziemi egipskiej - Księga Wyjścia

Ataki szarańczy nie są rzadkością w rejonie Nilu także dziś. Biorąc pod uwagę, że w opisie biblijnym mamy do czynienia z poważnym zachwianiem ekosystemu, w którym naturalni wrogowie szarańczy są mocno przetrzebieni, "biblijny" rozmiar tej plagi nie powinien dziwić.


http://img44.imageshack.us/img44/7977/beztytuu9q.jpg
Ciemność


Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez trzy dni. Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać z miejsca swego przez trzy dni. Ale Izraelici wszyscy mieli światło w swoich mieszkaniach - Księga Wyjścia

Egipskie ciemności mogą mieć kilka wytłumaczeń. Pierwsza z nich to kolejne bezpośrednie konsekwencje erupcji. Pył wulkaniczny, który wywołał już tyle innych szkód, musiał być obecny w powietrzu w ilości mocno pogarszającej widoczność.

Inna interpretacja jest związana z poprzednią plagą. Jak już stwierdziliśmy, ataki szarańczy nad Nilem nie należą do rzadkości. Skoro jeden z nich zasłużył sobie na wzmiankę w Biblii, musiał być niezwykłych rozmiarów. Być może to owady przesłoniły egipskie niebo?http://img155.imageshack.us/img155/7614/beztytuu10.jpg
Śmierć pierworodnych


Mojżesz powiedział: "Tak mówi Pan: O północy przejdę przez Egipt. I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest zajęta przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. Wtedy w całej ziemi egipskiej będzie wielkie narzekanie, jakiego nie było nigdy i jakiego już nie będzie - Księga Wyjścia


Nauky tłumaczą śmierć pierworodnych zatruciem żywnością. Gdy panowały ciemności, grzyb miał idealne warunki do zatrucia ziarna. Dodatkowo mogło ono zostać zanieczyszczone odchodami szarańczy. Dlaczego akurat pierworodni? Ponieważ zwyczaj mówił, że to oni jako pierwsi dostawali posiłek.

Gdy śmierć dokonała swojego żniwa wśród młodego pokolenia Egipcjan, faraon wreszcie miał zdecydować pozwolić odejść Izraelitom. Nie bez trudności wyruszyli oni w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej. Jak mówi Księga Wyjścia, prowadził ich słup dymu za dnia oraz słup ognia w nocy. Kolejne podobieństwo do erupcji wulkanicznej?Źródło:
www.hrithikroshan.pun.pl

Jutrzenka

Offline

 

#2 2010-05-31 21:52:03

 fate

Fan Bollywoodu

Skąd: Poznań
Zarejestrowany: 2009-06-18
Posty: 3088
Opis: On dotknął mojej duszy.
Aktorka: Kajol
Aktor: Shah Rukh Khan
Duet: Kajol i Shah Rukh Khan

Re: 10 plag egipskich - naukowe wyjaśnienie

Gdzieś już czytałam takie wyjaśnienia 10 plag, a odnośnie przejścia przez morze, to podobno w tych czasach było miejsce gdzie nakładały się płyty tektoniczne i można było przejść prawie suchą nogą przez wodę.


http://img230.imageshack.us/img230/4209/shahrukhkhan.jpg
Matki bywają dziwne. Kiedy Bóg je stworzył, wszystko co miał umieścić w głowie, umieścił tutaj - w ich sercach. Dlatego myślą i rozumieją sercem i nim kochają.

Offline

 

#3 2011-09-12 13:50:12

pawel21

Bollyamator

Zarejestrowany: 2011-09-06
Posty: 10

Re: 10 plag egipskich - naukowe wyjaśnienie

Kurcze niegłupie.

Offline

 

#4 2011-09-16 15:52:29

 Mina

Fan Bollywoodu

Skąd: Mikołów
Zarejestrowany: 2011-05-21
Posty: 1146
Punkty: +1
Opis: Nu'est Exo
Aktorka: Rani
Aktor: Mocomichi i Srk
Duet: Maryjun i Hayami Mokomichi:P

Re: 10 plag egipskich - naukowe wyjaśnienie

Głupie bo ..... dla wierzących to Bóg jest panem natury , no całego świata więc On sprawiał że włąśnie wtedy kiedy trzeba było, dokładnie w tym momencie morze się rozsuneło reszata to już totalne naciąganie  bo te zarazy następowały po sobie i były bardzo silne  i czemu  Izrealitom nic nie było??????


Debilizm ... Bóg sprawiał przez naturę że Izralici mogli wyjść z niewoli i skąd Moiżesz wiedział co będzie , był takim doskonałym naukowcem lepszym od tych dzisiejszych???

Jak ktoś nie wierzy w Boga i biblię to zawsze znajdzie jakieś niby dowody ale mądry człowiek zrozumie że jak Bóg jest to jest wszechmocny i to On może naturę  powsrzymać jeśli przez jakieś działania człowieka została zmuszona do gwałtownych  poczynań ....

A co do pierworodnych to oni nie umierali tak szybko inni członkowie rodziny mogli zdążyć też zjeść ...

Czy biblia to fałsz czy prawda to Bóg jets panem świata i natury a nie naukowcy..oni tylko sa  potrzebni żeby nam pomagać a  nie wmawiać że oni sa wstanie zapanować nad ziemią.


http://i57.tinypic.com/hx95ag.gif

Offline

 
Copyright © www.bollywood.pun.pl

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
schody-drewniane.net.pl tutaj tutaj sps vko poŞårnĂ­ automobily super księgarnia